KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich na Jarmarku św. Bartłomieja

Na Jarmarku św. Bartłomieja w Koninie promowały się organizacje pozarządowe. Jedną z nich było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. To organizacja pożytku publicznego, która od 20 lat jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, w wieku 7 – 15 lat. Poza tym realizuje różnorodne projekty służące mieszkańcom Konina i wielu gmin w subregionie konińskim.