STARE MIASTO. Przeciwko wykluczeniu społecznemu

1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku realizował pilotażowy projekt ,,Model lokalnej współpracy”. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencji podsumowującej ponad 20 przedstawicieli różnych instytucji podpisało Staromiejski Pakt na Rzecz Modelu Lokalnej Współpracy. Jego celem jest zapewnienie partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców gminy Stare Miasto zagrożonych wykluczeniem społecznym.