LICZBY. GOLINA. Spadają wydatki na administrację

W gminie Golina od kilku lat spadają wydatki na administrację publiczną. W roku ubiegłym wyniosły one 268,63 zł na jednego mieszkańca. W zestawieniu 146 gmin miejskich od 10 do 15 tysięcy mieszkańców Golina zajęła 61. miejsce. Rozpiętość wydatków wynosi od 183,03 zł – Brzostek (gmina, w której wydatki są najniższe) do 684,69 zł – Tarczyn (tu wydatki na administrację są najwyższe). Ranking przygotowała ,,Wspólnota” – pismo samorządu terytorialnego.