STARE MIASTO. Obowiązkowa segregacja śmieci?

IS_043

Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców oraz instytucji zajmujących się gospodarką odpadami lub działaniami proekologicznymi wzięli udział w międzynarodowej konferencji ,,Segregujmy – świat ratujmy”, zorganizowanej przez Gminę Stare Miasto. Celem spotkania była wymiana doświadczeń po pierwszym roku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz zaprezentowanie rozwiązań z innych krajów. Konferencję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Powiatu Konińskiego.

Z wypowiedzi przedstawicieli gmin Stare Miasto i Godów (województwo śląskie) wynika, że nowy system zagospodarowania odpadami komunalnymi się sprawdza. Główna społeczna dyskusja dotyczyła sposobu naliczania opłat i ich wysokości. Gospodarstwa segregujące odpady płacą dużo mniej. W gminie Godów 6,5 zł od osoby miesięcznie (w przypadku niesegregowania odpadów kwota ta jest o 100 proc. wyższa, czyli wynosi 13 zł). W gminie Stare Miasto opłaty wynoszą odpowiednio 7 zł i 12 zł, a więc tutaj premia finansowa za segregację jest niższa.

O modelu funkcjonowania systemu gospodarowania w swoich krajach mówili przedstawiciele Mittenwalde (Niemcy), Petrovice (Czechy) i Soleczniki (Litwa). W każdym z tych krajów kładzie się nacisk na segregację odpadów bezpośrednio w gospodarstwach domowych. W Niemczech segregacja jest obowiązkowa. W Czechach zachęca się do niej poprzez nagrody.

Jan Skalski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, omówił zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), segregację odpadów w Koninie oraz poinformował o budowie spalarni śmieci. Na wstępie zaznaczył, że problemem w zagospodarowaniu odpadów komunalnych w Polsce jest niestabilne prawo. Jego zdaniem należy zakończyć inwestowanie w mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. A docelowy model powinien być oparty na całkowitej utylizacji odpadów. Jednocześnie podkreślił znaczenie selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio w gospodarstwie domowym.

Krzysztof Mączkowski z WFOŚiGW w Poznaniu omówił finansowanie gospodarki odpadami. Podczas konferencji wręczono też nagrody w konkursie plastycznym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu gminy Stare Miasto, mającym na celu zobrazowanie hasła ,,Segregujmy – świat ratujmy”.