ŚLESIN. Za sprawnym samorządem, przeciwko lokalnym patologiom

Eugeniusz Szymczak

Rozmowa z liderem PiS w gminie Ślesin Eugeniuszem Szymczakiem

Czy Prawo i Sprawiedliwość ma program samorządowy dla gminy Ślesin?

Prawo i Sprawiedliwość to ugrupowanie, które ma program dla samorządów lokalnych, także dla gminy Ślesin. Oczywiście gmina Ślesin ma swoją specyfikę. Ale ogólne zasady są wszędzie podobne. Chodzi o sprawny samorząd lokalny, który jak najlepiej zaspokaja potrzeby mieszkańców. Chodzi o to, aby mieszkańców reprezentowali ludzie uczciwi, którzy potrafią wsłuchiwać się w ich oczekiwania i z troską pochylają się nad ich problemami. Chodzi o to, aby władza lokalna nie realizowała interesów własnych, ale zawsze miała na celu dobro mieszkańców.

A co z gospodarką?

Nie może być tak, że w danej gminie burmistrz umarza lub odracza zapłatę podatku tym firmom, które są z nim zaprzyjaźnione. Albo daje zlecenia tym, którzy są mu politycznie bliscy. A do takich patologii, niestety, w gminach dochodzi. Prawo i Sprawiedliwość chce to ukrócić.

Samorząd powinien skutecznie zabiegać o inwestorów. Niestety, gmina Ślesin nie może się tutaj niczym pozytywnym pochwalić. Bardzo ważne jest tworzenie nowych miejsc pracy. Bardzo ważne jest pomaganie przedsiębiorcom, doradztwo, wskazywanie możliwości. Bardzo ważne jest wsparcie młodych ludzi w odnalezieniu się na rynku pracy. W gminie Ślesin szansą jest rozwój turystyki. Nie można też zapominać o rolnikach. Na pewno możliwe jest usprawnienie systemu doradztwa dla rolników, aby skuteczniej wykorzystywali fundusze unijne oraz zwiększali swoje dochody, na przykład poprzez zakładanie działalności w zakresie różnego rodzaju usług dla mieszkańców.

Samorząd to także budowanie wspólnoty.

Obecny burmistrz Mariusz Zaborowski przede wszystkim konfliktuje społeczeństwo gminy Ślesin. Fatalne opinie o burmistrzu powodują, że i opinia o gminie Ślesin jest zła. To trzeba odbudować. Potrzebna jest współpraca ze wszystkimi środowiskami. W budowaniu wspólnoty ważne jest również to, aby pamiętać o najbiedniejszych, o osobach niepełnosprawnych i samotnych, o tych, którym żyje się ciężko. Z powodu trudnej sytuacji materialnej czy życiowej nikt nie może być gorzej traktowany. Samorząd nie powinien tracić z pola widzenia tej grupy osób.

Rozmawiał: Z.N.