WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. KONIN. Ulotkowy falstart Marcina Szuberta

Zgodnie z artykułem 70. Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,,Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą”. Tego wymogu nie spełnia ulotka kandydata na prezydenta miasta Konina Marcina Szuberta. Ma ona ewidentne elementy agitacyjne. A przy okazji pokazuje jeden z projektów złożonych do realizacji w ramach Konińskiego Projektu Obywatelskiego na 2015 rok, co pokazuje, że Szubert wykorzystał KBO do promocji własnej osoby jako kandydata na prezydenta miasta.

(fragment ulotki wyborczej)