KONIN. O czym dziennikarski gnom Stanisław Piguła informował Służbę Bezpieczeństwa?

Dziennikarski gnom Stanisław Piguła, kierujący tygodnikiem ,,Przegląd Koniński”, w 1986 roku został zarejestrowany jako kontakt operacyjny ,,Piechur”. Informację tę podano w książce ,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)”. Wydał ją Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej czytamy, że kontakt operacyjny to jedna z kategorii tajnej i świadomej współpracy o uproszczonych procedurach związanych z pozyskaniem i prowadzeniem „źródła” (w latach 70. i 80. często stosowana wobec członków PZPR).