DO REDAKCJI. Krzysztof Dobrecki napisał

W związku z opublikowanym artykułem na mój temat pt : “Zadziwiający kandydat na radnego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości” z 22 września br. przesyłam wyrok sądu w moim procesie przeciwko wydawcy gazety “Fakt” oraz wyrok w sprawie przeciwko gazecie “Polskapresse – “Gazeta Polska”. Obydwie sprawy, jak łatwo się było dowiedzieć, wygrałem i obie gazety musiały mnie przeprosić. W związku z powyższym domagam się od Redakcji “Konińskiej Gazety Internetowej” niezwłocznego zamieszczenia sprostowania opublikowanego artykułu i zawartych w nim pomówień. W przeciwnym razie zmuszony będę podjąć działania prawne wobec Waszej firmy.

Z poważaniem
Krzysztof Dobrecki

Wyrok z roku 2010

Wyrok z roku 2014 – str.1

Wyrok z roku 2014 – str.2

————————–

Od Redakcji: Wkrótce ukaże się komentarz redaktora naczelnego Konińskiej Gazety Internetowej Zbigniewa Nabzdyka dotyczący powyższego pisma.