LICZBY. Ilu mieszka w gminach?

Bywa, że nawet burmistrzowie i wójtowie nie wiedzą dokładnie, ilu jest mieszkańców w kierowanych przez nich gminach. Ratunkiem mogą być dane zawarte w komunikacie komisarza wyborczego w Koninie, zawierające informacje o liczbie mieszkańców w Koninie oraz w gminach powiatów: słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego, średzkiego, kolskiego i konińskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Liczba mieszkańców