WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. ŚLESIN. Bezczelna agitacja wyborcza burmistrza Mariusza Zaborowskiego

,,Gazeta Ślesińska” to miesięcznik finansowany z pieniędzy publicznych z budżetu gminy Ślesin. We wrześniowym numerze ukazał się w nim wywiad z burmistrzem miasta i gminy Ślesin Mariuszem Zaborowskim. W wywiadzie tym są jednoznaczne elementy agitacyjne, związane z kampanią wyborczą. Takim jednoznacznym elementem agitacyjnym jest przede wszystkim pytanie: ,,To dlaczego wyborcy powinni znów zagłosować właśnie na Pana?”, i udzielona odpowiedź, w której Zaborowski mówi m.in.: ,,W kolejnej kadencji chcę…”.

Zgodnie z art. 82 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,,Wydatki komitetów wyborczych ponoszone w związku z wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych”. Z budżetu gminy nie można finansować kampanii wyborczej jakiegokolwiek kandydata. Jednocześnie zgodnie z art. 65. zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów. A art. 70. mówi, że materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.

W gminie Ślesin jest 4 kandydatów na burmistrza. Szansę agitacji wyborczej za pieniądze publiczne dano jednemu z nich. To niedopuszczalne.

Konińska Gazeta Internetowa będzie sprawę monitorować. I sprawdzać, czy w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin są jakiekolwiek egzemplarze ,,Gazety Ślesińskiej”. Bo w naszym głębokim przekonaniu będzie to naruszenie art. 65 Ordynacji wyborczej. Uważamy też, że Mariusz Zaborowski powinien zwrócić kwotę równoważną kosztom wydania wrześniowego wydania ,,Gazety Ślesińskiej”, przekazując odpowiednią dotację na rzecz gminy Ślesin.