SOMPOLNO. Afirmacja życia i miłości

M-GOK1

Edukacja plastyczna prowadzona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury znowu przyniosła wymierne efekty. Dziewczęta z pracowni plastycznej otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia w dwóch konkursach plastycznych. XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Darujmy światu pokój” Oświęcim 2014 był adresowany do dzieci i młodzieży zainteresowanych sztukami plastycznymi, którzy pragną wypowiedzieć się na temat otaczającej rzeczywistości i podpowiedzieć nie tylko dorosłym, ale również swoim rówieśnikom, jak postępować, by uczynić świat piękniejszym i spokojniejszym, dobrym i przyjaznym. Prace konkursowe prezentują twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy, twórczość afirmującą życie, miłość, przyjaźń, radość. Wskazują, jakie znaczenie dla dzieci i dorosłych całego świata ma pokój oraz poszanowanie drugiego człowieka.

Praca Wiktorii Bartczak

Praca Oliwii Kaczmarek

Komisja po obejrzeniu 456 prac nadesłanych na konkurs postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Wiktorii Bartczak. Nagrody w kategorii wiekowej 7 – 10 lat otrzymały: Weronika Sztuba i Liwia Rumianowska, w kategorii wiekowej 11 – 13 lat: Zuzanna Ozdowy i Zuzanna Skalska, natomiast w kategorii wiekowej 14 – 16 lat: Milena Maciejewska. Wyróżnione zostały: Oliwia Kaczmarek, Julia Sztuba, Olga Ozdowy i Julia Bednarz.

Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Konkursu pt. ,,Las – Moja Miłość” rywalizowali w trzech kategoriach: w konkursie literackim, fotograficznym i plastycznym. Pracownia plastyczna działająca przy M-GOK wzięła udział w konkursie dla plastyków amatorów. Prace miały być związane tematycznie z regionem Puszczy Białowieskiej i wykonane w konwencji wyłącznie czarno –białej, ponieważ zostały zaprezentowane w tomiku literackim. Mottem konkursu były wyjątkowo piękne słowa wypowiedziane latem 1928 roku przez J.E. księdza Biskupa Kubinę z okazji poświęcenia sztandaru Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Zagórzu: „Kto lasu nie kocha – ten Ojczyzny nie kocha – ten Boga nie kocha, a kto Boga i Ojczyznę miłuje – ten musi kochać las (…) Las bowiem swym majestatem sprawia wrażenie czegoś wielkiego i wspaniałego – las też właśnie jest jednym z najlepszych symboli wielkości i piękna naszego kraju (…)”.

M-GOK w Sompolnie sławił więc piękno białowieskiej przyrody, jak najlepiej potrafił. Wynikiem tych starań są dwa wyróżnienia: dla Olgi Ozdowy w kategorii wiekowej do 15 lat oraz dla Oliwii Kaczmarek w kategorii 16-20 lat.