SOMPOLNO. Pamiętano o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego

Za datę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, konspiracyjnych struktur państwa polskiego, uznaje się 27 września 1939 r. W tym dniu utworzono tajną organizację wojskową Służba Zwycięstwa Polski. W listopadzie 1939 r. organizacja ta została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, z którego 14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa. Wszystkie te organizacje podlegały władzom przebywającym na emigracji w Londynie. Polskie Państwo Podziemne nie opierało się jedynie na zbrojnym oporze wobec okupanta, lecz obejmowało wiele dziedzin – m.in. tajne nauczanie i rozwój oświaty, życie kulturalne i artystyczne, rynek książki i prasy, działania wymiaru sprawiedliwości. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem zrodzonym w czasie wojennej zawieruchy. Warto pamiętać o tym, że to właśnie nasza Ojczyzna stworzyła coś tak wyjątkowego. Działacze Polskiego Państwa Podziemnego zasługują na nasz szacunek i wdzięczność.

W tym roku obchodziliśmy 75-rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które przebiegało pod wspólnym hasłem ,,My z niego wszyscy….”. Oficjalne uroczystości w Sompolnie odbyły się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Program obejmował: umieszczenie na stronie internetowej symbolicznej kotwicy – znaku Polski Walczącej; wywieszenie flag narodowych na budynkach Urzędu Miejskiego i M-GBP; wykład dr. Piotra Gołdyna ,,Polskie Państwo Podziemne. Wybrane aspekty działalności globalnej i lokalnej”; wystawa ,,Przywódcy Polski Walczącej”, ,,II wojna światowa w literaturze”. W gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Piotr Gołdyn przedstawił najciekawsze fakty z historii Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego obrazy w literaturze i filmie. Podkreślił poświęcenie osób zaangażowanych w funkcjonowanie tego Państwa, ich patriotyzm i ofiarę.

Obowiązkiem wolnego społeczeństwa polskiego jest pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, jego bohaterach, dziedzictwie oraz ideałach, które ziściły się w wolnej Polsce.

(przygotowała: M-GBP w Sompolnie)