SOMPOLNO. M-GOK. Energia dla kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie ma szeroką ofertę zajęć artystycznych. I zaprasza do udziału w nich mieszkańców gminy. Zajęcia taneczne dzieci i młodzieży odbywają się w piątki w czterech grupach wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-14 lat, 15-21 lat. Młode tancerki i tancerze szlifują swoje umiejętności taneczne i uczą się, jak w konstruktywny sposób spożytkować nadmiar energii. Poza tym zajęcia mają na celu rozwijanie harmonii i koordynacji ruchu oraz kształtowanie słuchu i poczucia rytmu.

Rytmika

Zajęcia rytmiki odbywają się w poniedziałki w dwóch grupach wiekowych: 3- 4 lata i 5-6 lat. Mają na celu odkrywanie i rozwój muzycznych predyspozycji dziecka, takich jak poczucie rytmu, kształcenie słuchu czy emisji głosu, a także wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Wszechobecna w tej formie zajęć aktywność ruchowa w najbardziej naturalny dla wieku przedszkolnego sposób sprzyja rozwojowi koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Liczne zabawy muzyczno-ruchowe pomagają w integracji grupy i nabywaniu właściwych zachowań społecznych. Piosenki są pomocne w nauce poprawnego posługiwania się własnym głosem i w procesie wspomagania prawidłowej wymowy. Proste układy taneczne do piosenek, a zwłaszcza nauka wybranych tańców, wprowadzają dzieci w pełne uczestnictwo w kulturę.

Zajęcia perkusyjne

Na warsztaty perkusyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza w poniedziałki i wtorki. Uczestnicy poznają i doskonalą sztukę gry na instrumentach perkusyjnych w oparciu o rytmy z różnych stron świata. Mogą także wspólnie pomuzykować w ramach zespołów działających przy M-GOK.

Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne odbywają się od poniedziałku do piątku. Ich celem jest rozwijanie zdolności muzycznych uczestników, wyrabianie zamiłowania do muzyki i muzykowania, nauka praktycznej gry na gitarze oraz przygotowanie uczestników do występów. Gra w zespołach muzycznych aktywizuje uczestników do czynnego uprawiania muzyki, uczy ich systematyczności, motywuje do osiągania celu oraz daje możliwość wspólnego muzykowania w grupie. Uczestnicy zajęć mogą swobodnie wydobywać własną ekspresję, realizować muzyczne pomysły przy pomocy instrumentu, kształtować poszukującą, aktywną postawę wobec muzyki.

Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i piątki. Dają możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych i kształcenia zainteresowań muzycznych. Wokaliści doskonalą swój głos, poszerzają skalę i ćwiczą dykcję. Zajęcia przyczyniają się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzają twórcze postawy oraz wpływają na wrażliwość estetyczną. Ważny też jest aspekt wychowawczy – uczniowie kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie. Uczestnicy zajęć swoje umiejętności i wiedzę prezentują w formie występów na uroczystościach i konkursach .

Zespół śpiewaczy Kwiaciarki

M-GOK zaprasza dorosłe i uzdolnione muzycznie osoby do udziału w zajęciach wokalnych. Próby odbywają się w każdy czwartek. Zajęcia mobilizują ludzi dorosłych do aktywnego udziału w życiu artystycznym, do dzielenia się swoimi zdolnościami oraz talentami z innymi. Są znakomitą okazją do spotkań, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń. Zespół proponuje ciekawe zajęcia, miłą atmosferę i liczne występy w całej Polsce.

Pracownia plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone w miłej i przyjaznej atmosferze uczą dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność, zdolności manualne, pobudzają do twórczych działań. Zajęcia plastyczne mają na celu rozwijanie dziecięcych talentów, wyobraźni, myślenia przestrzennego, wykształcenia cierpliwości do zadań precyzyjnych, wykorzystywania najróżniejszych materiałów do prac plastycznych. Kształtują umiejętności współpracowania w grupie.

Ponadto wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach mają możliwość uczestniczenia w konkursach plastycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, odnosząc liczne sukcesy. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych w poniedziałki, wtorki i piątki.

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne mają charakter warsztatowy. Ich celem jest praktyczne zapoznanie uczestników z językiem teatru poprzez użycie formy dramy, kształtowanie umiejętności przekazania słowa, pracy z rekwizytem, a także ćwiczenie ruchu scenicznego. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na potrzeby otaczającego świata i rozbudzanie zainteresowań teatralnych. Zajęcia przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką. Kształtują osobowość, wrażliwość emocjonalną i estetyczną, koncentrację i wyobraźnię młodego człowieka. Stymulują aktywność poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości, sprzyjają przełamywaniu barier, uczucia wstydu i strachu przed publicznością. Zajęcia teatralne odbywają się w każdy piątek.

Zespół folklorystyczny Dębowiacy

Zespół folklorystyczny Dębowiacy to zespół wielopokoleniowy, w którym są zarówno dzieci, jak i dorośli. Przekazuje on autentyczny polski folklor poprzez kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, gwary ludowej, zabaw oraz gry na instrumentach ludowych. Zespół liczy 18 osób. I zaprasza do siebie kolejne chętne osoby. Cotygodniowe próby są we wtorki. Na tych spotkaniach w atmosferze radości i zabawy pogłębiane są umiejętności wokalne i taneczne.