PRZEMOC W RODZINIE. POWIAT KONIŃSKI. Trzeba reagować na krzywdzenie innych

Bicie, kopanie, policzkowanie, zastraszanie, grożenie, poniżanie, zmuszanie do niechcianych zachowań seksualnych, niszczenie rzeczy osobistych, zmuszanie do picia alkoholu – katalog zachowań związanych z przemocą w rodzinie jest niezwykle szeroki. Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, wiąże się z cierpieniem i dlatego należy zrobić wszystko, aby ją jak najszybciej przerwać. Milczenie i bezczynność jest w gruncie rzeczy zgodą na krzywdzenie innych. Na przemoc należy reagować.

Odpowiednie narzędzia prawne są zapisane m.in. w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Preambuła tej ustawy podkreśla, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, osoba, która była bezpośrednim świadkiem przemocy lub też ma uzasadnione podejrzenie, że w znanej jej rodzinie do przemocy dochodzi, może to zgłosić przedstawicielom kilku instytucji. Może wtedy zostać uruchomiona procedura interwencji nazywana Niebieską Kartę. Nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Do założenia Niebieskiej Karty są uprawnieni przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Najczęściej robią to Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Poniżej podajemy adresy i telefony tych instytucji w poszczególnych gminach powiatu konińskiego. Ale jeżeli ktoś, kto doświadcza przemocy w rodzinie, ma większe zaufanie na przykład do lekarza rodzinnego, może właśnie mu opowiedzieć o swoim problemie.

POLICJA

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koninie st. asp. Marcin Jankowski, sprawy przemocy domowej można zgłaszać osobiście lub telefonicznie do właściwych terytorialnie jednostek policji.

Komenda Miejska Policji w Koninie
ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin
telefon: 63 247 21 43; 63 247 22 22; fax: 63 247 22 43

Posterunek Policji w Golinie
kierownik: asp. sztab. Wojciech Staśkiewicz
adres: ul. Kolejowa 11A, 62-590 Golina
telefon: 63 247 26 40; fax: 63 247 26 45

Posterunek Policji w Kramsku
kierownik: st. asp. Mariusz Dąbrowski
adres: ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
telefon: 63 247 26 70; fax: 63 247 26 75

Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim
kierownik: p. o. asp. szt. Krzysztof Telesiński
adres: ul. 1 Maja 3, 62-530 Kazimierz Biskupi
telefon: 63 247 26 50; fax: 63 247 26 55

Komisariat Policji w Starym Mieście
komendant: asp. sztab. Leszek Juszczak
adres: ul. Topolowa 1, 62-571 Stare Miasto
telefon: 63 247 26 00; fax: 63 247 26 05

Komisariat Policji w Kleczewie
komendant: kom. Dariusz Ślebioda
adres: plac Kościuszki 7/2, 62-540 Kleczew
telefon: 63 247 26 80; fax:63 247 26 85

Komisariat Policji w Rychwale
komendant: asp.szt. Henryk Grądziel
adres: ul. Sportowa 1A, 62-570 Rychwał
telefon: 63 247 26 60; fax: 63 247 26 65

Komisariat Policji w Sompolnie
komendant: p.o. nadkom. Franciszek Kalus
adres: ul. 11 Listopada 17, 62-610 Sompolno
telefon: 63 247 26 90; fax: 63 247 26 95

Komisariat Policji w Ślesinie
komendant: kom. Maciej Antas
adres: ul. Polna 1, 62-561 Ślesin
telefon: 63 247 27 10; fax: 63 247 27 15

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Przypadki przemocy domowej można także zgłaszać w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Oto ich adresy i telefony w powiecie konińskim.

Golina
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kamińska
adres: plac Kazimierza Wielkiego 10 (wejście od ul. Nowej), 62 – 590 Golina
telefon: 63 241-80-71; e-mail: mops-golina@selcom.pl

Grodziec
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Mikołajczyk
adres: ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
telefon: 63 248 55 00 wew. 37, 38; e-mail:opsgrodziec@pomost.poznan.pl

Kazimierz Biskupi
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Kazimierczak (tel. 63 244 77 57)
adres: plac Wolności 1, 62- 530 Kazimierz Biskupi
telefon: 63 244 77 23 i 63 244 77 58 (pracownicy socjalni)

Kleczew
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Pasterska
adres: ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew
telefon: 63 270 80 23; fax 63 220 40 27; e-mail: mgops@mgops.kleczew.pl

Kramsk
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andżelika Łoś
adres: ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
tel: 63 246 21 39; e-mail: opskramsk@pomost.poznan.pl

Krzymów
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kołodziej
adres: ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

telefon: 63 241 37 78; e-mail: gops.krzymow@konin.lm.pl

Rychwał
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sławomir Plich
adres: plac Wolności 21, 62 – 570 Rychwał
telefon: 63 248 10 01 w. 39, 63 248 10 41; fax: 63 2481033; e-mail: mgops@rychwal.pl

Rzgów
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Pawlicka
adres: ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów (budynek Urzędu Gminy Rzgów)
telefon: 63 241 95 91, 63 241 95 99, 63 241 90 18 w. 36 i 43; fax: 63 241 97 90; e-mail:
opsrzgow@gazeta.pl

Skulsk
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Nowak
adres: ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk
telefon: 63 268 20 80; fax: 63 268 20 80; e-mail: gops.skulsk@o2.pl

Ślesin
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Adamska (telefon: 63 270 40 87 wew.25)
adres: ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
telefon: 63 270 40 87; fax: 63 270 41 96; e-mail:mgops@slesin.pl

Sompolno
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Tomasz Majewski
adres: ul. Gimnazjalna 9, 62-610 Sompolno
telefon: 63 271 48 22; e-mail:opssompolno@wp.pl

Stare Miasto
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Szumigalska
adres: ul. Lisiecka 15A, 62-571 Stare Miasto
telefon: 63 222 31 70; e-mail: gops@stare-miasto.pl

Wierzbinek
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Jarlaczyńska
adres: plac Powstańców Styczniowych 110 w Wierzbinku; 62-619 Sadlno
telefon/fax: 63 261 12 01; e-mail: gops.wierzbinek@gmail.com

Wilczyn
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Lenartowicz
adres: ul. Strzelińska 12d, 62-550 Wilczyn
telefon: 63 268 35 14, e-mail:
gops.wilczyn@poczta.fm

Zbigniew Nabzdyk