SOMPOLNO (RACIĘCICE). Ochotnicza Straż Pożarna z nowym samochodem

IS_928

26 października odbyła się oficjalna uroczystość przekazania i poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racięcicach. Mszę świętą w intencji strażaków w miejscowym kościele odprawili ks. dziekan Mirosław Lament i proboszcz miejscowej parafii Zbigniew Barcz.
Druga część uroczystości odbyła się na placu przed remizą. Uczetniczyły w niej władze różnych szczebli OSP, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy, przedstawiciele władz samorządowych. Wszystich powitał prezes OSP Racięcice Eugeniusz Szamałek. Kluczyki do nowego samochodu naczelnikowi Zdzisławowi Kańczurzewskiemu i kierowcy Mirosławowi Lewandowskiemu przekazali: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Koninie Andrzej Piaskowski wraz z burmistrzem Sompolna Andrzejem Kossowskim.

Nowy samochód strażacki dla OSP w Racięcicach jest pierwszym w historii tej jednostki zakupionym ze środków publicznych. Kosztował ponad 160 tys. zł. Sfinansowano go ze środków województwa wielkopolskiego oraz z budżetu gminy Sompolno.