WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. WIERZBINEK. Kandydaci z listy PSL do Rady Powiatu Konińskiego i do Rady Gminy w Wierzbinku

Mają duże doświadczenie samorządowe i są zaangażowani w życie społeczności lokalnej. Mają wiele dobrych pomysłów i wiedzą, jak je zrealizować. Dla kandydatów PSL liczy się przede wszystkim drugi człowiek. Chcą zarówno w gminie Wierzbinek, jak i na poziomie powiatu konińskiego działać na rzecz polepszania jakości życia mieszkańców.

Kandydaci do Rady Powiatu Konińskiego z listy KW PSL
Okręg nr 1 (Wierzbinek, Skulsk, Wilczyn)

Nr 2 na liście
Andrzej KŁOSOWSKI – 66 lat, zam. Sadlno. Wykształcenie średnie techniczne. Doświadczony samorządowiec – były radny Rady Gminy w Wierzbinku, radny Rady Powiatu Konińskiego od 2006 roku (trzeciej i czwartej kadencji).Prezes PSL w Wierzbinku. Członek Zarządu Powiatowego PSL w Koninie

Nr 4 na liście
Ewa Jolanta KUCAL – 49 lat, zam. Wilcza Kłoda. Wykształcenie wyższe magisterskie. Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie. Była radna Rady Gminy w Wierzbinku.

Nr 7 na liście
Tadeusz PIETRZAK 59 lat, zam. Sumin. Prowadzi działalność gospodarczą. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzbinku. Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Koninie. Długoletni działacz społeczny.

Kandydaci do Rady Gminy w Wierzbinku z listy KW PSL

Okręg nr 2:
Roman WALTER – 58 lat, zam. Łysek. Rolnik. W okresie trzech kadencji radny Rady Gminy w Wierzbinku. Trzecią kadencję jest sołtysem sołectwa Łysek.

Okręg nr 3:
Adam PAŃKA – 41 lat, zam. Ruszkowo. Wykształcenie średnie techniczne, pracownik biurowy. Sołtys sołectwa Morzyczyn. Założyciel Stowarzyszenia Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn.

Okręg nr 4:
Paweł LIŚKIEWICZ – 53 lata, zam. Broniszewo. Wykształcenie zawodowe rolnicze. Od 1990 roku sołtys sołectwa Broniszewo (pełni tę funkcję szóstą kadencję). Trzecią kadencję jest delegatem z gminy Wierzbinek do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Były radny Rady Gminy w Wierzbinku. Członek OSP w Broniszewie.

Okręg nr 5:
Kazimierz ZDROJEWSKI – 53 lata, zam. Wilcza Kłoda. Wykształcenie zawodowe rolnicze. Emerytowany pracownik Kopalni Węgla Brunatnego.

Okręg nr 8:
Janusz Marian MROCZKOWSKI – 62 lata, zam. Walerianowo. Rolnik. Od 1998 roku radny Rady Gminy w Wierzbinku (czwartą kadencję).

Okręg nr 10:
Jan SADOWSKI – 58 lat, zam. Kryszkowice. Radny Rady Gminy w Wierzbinku w latach 1988 – 1998. W tym okresie przez 3 lata członek Zarządu Gminy, przez 3 lata przewodniczący Rady Gminy. Trzecią kadencję pełni funkcję sołtysa sołectwa Kryszkowice. Objął funkcję radnego w Radzie Gminy w Wierzbinku w obecnej kadencji, po wygraniu wyborów uzupełniających w 2012 roku.

Okręg nr 12:
Andrzej Grzegorz STASZAK – 44 lata, zam. Wierzbinek. Radny Rady Gminy w Wierzbinku 2010 – 2014. Wspierał różnego rodzaju akcje charytatywne.

Okręg nr 13:
Jan MATUSZEWSKI – 67 lat, zam. Boguszyce. Radny Rady Gminy w Wierzbinku 2010 – 2014. Sołtys sołectwa Boguszyce. Wiceprezes Koła Pszczelarzy w Wierzbinku.

(materiał wyborczy finansowany ze środków KW PSL)