WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. KAZIMIERZ BISKUPI. List do Mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi kandydata na wójta Jana Sikorskiego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kazimierz Biskupi!
MACIE WYBÓR – WYBIERZCIE POZYTYWNE ZMIANY!

16 listopada 2014 roku to bardzo ważna data. Dzięki karcie wyborczej możecie Państwo spowodować, że władza nie trafi do tych osób, co zwykle. Nie trafi do tych, którzy już rządzili i dali się poznać z jak najgorszej strony.

Od 1997 roku wójtem gminy Kazimierz Biskupi jest Janusz Puszkarek. Wraz ze swoją ekipą pokazał, że obce mu są zasady prawdziwej demokracji. I wprowadził mechanizmy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym samorządem. Bulwersujących przykładów jest wiele. Są na przykład poważne zastrzeżenia do sposobu wyłaniania wykonawców na inwestycje gminne. Potwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, stwierdzając: ,,Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości i uchybienia, spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa” i nakazała m.in. w sposób równy oceniać wykonawców. Negatywnie jest odbierana zachowawcza postawa wójta Janusza Puszkarka w stosunku do zagrażającej zdrowiu mieszkańców góry śmieci w okolicy Biurowca w Kazimierzu Biskupim oraz innych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego miejsc. Wójt nie podejmuje dostatecznych działań, aby te ekologiczne bomby zlikwidować. I lekceważy w tej sprawie głosy mieszkańców.

Można wskazać wiele zjawisk niegospodarności. Jednym z nich jest np. wykonywanie projektów technicznych, które w ogóle nie są realizowane. Przykładem jest projekt ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż drogi wojewódzkiej od Władzimirowa do Posady, za który zapłacono 52 460 złotych. Jest to świadome marnotrawstwo publicznych pieniędzy.

Lata, gdy wójtem był Janusz Puszkarek, były bardzo złe dla gminy Kazimierz Biskupi. W tym czasie gminę doprowadzono do wielomilionowego zadłużenia. Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wynika, że gmina Kazimierz Biskupi zamknęła 2013 rok kwotą zobowiązań w wysokości aż 17 839 000 zł. Dało to na każdego mieszkańca 1573 zł. Czyli zadłużenie na 4-osobową rodzinę wyniosło prawie 6 300 zł! Do tej pory nie rozwiązano poważnych problemów społecznych, takich jak bezrobocie i bieda. Nie prowadzono skutecznych działań na rzecz pozyskania znaczących inwestorów, co doprowadziłoby do powstania nowych miejsc pracy. Nie stworzono młodzieży perspektyw. W zamian zafundowano wysokie koszty administracji. Według rankingu pisma samorządu terytorialnego ,,Wspólnota” na jednego mieszkańca gminy wyniosły one w 2013 roku aż 354,94 zł. Dało to Kazimierzowi Biskupiemu w kategorii gmin powyżej 10 tysięcy mieszkańców jedno z najgorszych miejsc w Polsce. Tak wygląda zarządzanie w gminie Kazimierz Biskupi.

Jeżeli to mi Państwo zaufacie, przedstawię rzetelny raport na temat patologicznych zjawisk w gminie Kazimierz Biskupi w okresie ostatnich kilkunastu lat. Zapewniam także, że wszystkie istotne dla gminy decyzje będą konsultował z Mieszkańcami. I uszanuję ich wolę. Tak jak uszanowałem prawo Mieszkańców sołectwa Nieświastów do wydania negatywnej opinii w sprawie budowy spalarni plazmowej, która byłaby wielkim zagrożeniem dla całej gminy.

Szanowni Mieszkańcy – tak dalej być nie musi. W wyborach samorządowych 16 listopada macie prawdziwy wybór. Dlatego proszę o Wasze poparcie. Razem możemy zmienić sytuację w gminie Kazimierz Biskupi.

Z poważaniem:

Kandydat na Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
Jan Sikorski

(Materiał wyborczy KWW Jana Sikorskiego ,,Nasza Gmina”)