DO REDAKCJI. ŚLESIN. Podejrzana życzliwość wobec jednego z członków Komitetu Honorowego. Czy każda firma może liczyć na takie traktowanie jak Schuko Polska Sp. z o.o.

Michał Jankowski to dociekliwy radny Rady Miejskiej w Ślesinie. W przesłanych do Redakcji Konińskiej Gazety Internetowej materiałach zwraca uwagę na podejrzanie życzliwe traktowanie przez burmistrza Ślesina firmy Schuko Polska Sp. z o.o., która ma swoją siedzibę na terenie gminy Ślesin, w miejscowości Biskupie Sarnowskie. Jej dyrektor Maciej Sojka w 2010 roku był w Komitecie Honorowym Kandydata na Burmistrza Mariusza Zaborowskiego. Sojka w dwuznacznym wywiadzie zamieszczonym w ,,Gazecie Ślesińskiej” z 13 listopada 2010 roku, czyli tuż przed wyborami samorządowymi, stwierdził: ,,W Urzędzie (Miasta i Gminy w Ślesinie) nie ma żadnej osoby do pomocy. Jedyną osobą, która na pierwszym spotkaniu zaoferowała się z pomocą, był Pan Mariusz Zaborowski”. Nie doprecyzował jednak, czy oferta pomocy obejmowała także umorzenia i odroczenia podatkowe dla Schuko Polska Sp. z o.o., jeśli Zaborowski zostanie burmistrzem.

Pytałem, dlaczego jedna firma Schuko Polska Sp. z o.o., zatrudniająca kilku pracowników, ma takie względy u Pana Burmistrza. Już w pierwszym miesiącu bycia Burmistrzem firmie Schuko Polska Sp. z o.o. umorzył Pan 11 976 zł. W Pańskiej kadencji całość umorzenia wyniosła 35 210 zł, oraz odroczenia na kwotę 134 454 zł, nie licząc roku 2014, z którego dane będą znane w przyszłym roku do 31 maja. Nie udzielił Pan odpowiedzi pisemnej na moje pytanie z dnia 29.08.2014 r. , na którą czekałem do końca września 2014 r. Pytanie brzmiało: czy wymienione odroczenia wpłynęły do kasy gminy? Na to pytanie mieszkańcy muszą odpowiedzieć sobie sami – napisał radny Rady Miejskiej w Ślesinie Michał Jankowski do burmistrza miasta i gminy Ślesin Mariusza Zaborowskiego.

Przeczytaj pismo radnego Michała Jankowskiego do burmistrza Mariusza Zaborowskiego oraz zapoznaj się z treścią zarządzeń burmistrza Ślesina i zobacz, kto skorzystał z ulg podatkowych w poszczególnych latach:

Interpelacja o ulgi podatkowe 2010-2013 z dnia 29.08.2014 r.

Zarządzenie z 14 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie z 1 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie z 24 maja 2012 roku

Zarządzenie z 16 maja 2013 roku

Zarządzenie z 19 maja 2014 roku