SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Rozwój wielkopolskiej wsi poprzez realizację PROW 2007 – 2013

4

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” 22 października w restauracji „Biały Dwór” w Białej Panieńskiej (gmina Rychwał) zorganizowało konferencję pod nazwą ,,Rozwój wielkopolskiej wsi poprzez realizację PROW 2007 – 2013”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Emilia Dunal – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w Poznaniu; Anita Kędziora – zastępca dyrektora ds. płatności i monitorowania UMWW w Poznaniu; Aleksandra Pasicka – naczelnik Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu; wicestarosta koniński Andrzej Nowak; włodarze gmin: Piotr Nowicki – burmistrz Goliny, Wiesława Szeflińska – zastępca wójta gminy Grodziec, Stefan Dziamara – burmistrz gminy i miasta Rychwał, Andrzej Grzeszczak – wójt gminy Rzgów, Ryszard Nawrocki – wójt gminy Stare Miasto, Grzegorz Ciesielski – burmistrz gminy i miasta Tuliszków, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup Działania „Solna Dolina” oraz „Wielkopolska Wschodnia”, beneficjenci, członkowie LGD, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy współpracowali z ,,Solidarnymi w Partnerstwie” od samego początku.

Konferencję uroczyście otworzył i powitał zaproszonych gości prezes Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” Ireneusz Ćwiek.

Tematem wiodącym konferencji był przegląd projektów zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na obszarze gmin Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które prezentowali włodarze tychże gmin. Następnie głos zabrała dyrektor Biura Iwona Bańdosz, która przedstawiła prezentację wraz z pokazem zdjęć, które stały się okazją do wspomnień i podsumowania działalności Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w powyższych latach.

Szczególnie interesujące okazało się wystąpienie Emilii Dunal, dyrektor Departamentu PROW UMWW w Poznaniu, która w prezentacji przedstawiła perspektywy rozwoju polskiej wsi w założeniach nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Natomiast Aleksandra Pasicka, naczelnik ARiMR, zaprezentowała uczestnikom informacje dotyczące wykorzystania środków na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” oraz całą Wielkopolskę na tle kraju.

Niecodziennym wydarzeniem podczas Konferencji była wystawa fotografii oraz pokaz filmu z sesji zdjęciowej zorganizowanej w ramach projektu „Wiejskie Babki”, w której modelkami były Panie z obszaru LGD. Projekt powstał przy współpracy firm: Lovelywedding, Greendeco oraz Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Celem projektu było pokazanie w sposób atrakcyjny gospodyń wiejskich przy ich codziennych czynnościach.

Zakończenie spotkania uświetnili swoimi występami: młodzież z Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie, prezentująca program wokalno–taneczny, oraz Zespół Ludowo-Biesiadny „Bielanki” z Białej Panieńskiej.

W przerwach można było również podziwiać wspaniałe wyroby lokalnych artystów: cudowne hafty – koronki , które prezentowała Renata Andrzejewska (gm. Rychwał), niezwykłe obrazy Zofii Kurpiewskiej (gmina Stare Miasto), wyroby z wosku pszczelego oraz wspaniałe miody, które własnoręcznie przygotowuje Janusz Pawlak (gmina Grodziec).

Za udział w tym szczególnym wydarzeniu Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” dziękuje wszystkim przybyłym gościom, którzy na co dzień wspierają działania Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych i jednocześnie są odbiorcami realizowanych projektów. Jesteśmy dumni, że mogliśmy się spotkać w tak przyjemnej atmosferze, podsumowując przeszłość i jednocześnie z nadzieją wspólnie spojrzeć w przyszłość.