11 LISTOPADA. GOLINA (KAWNICE). Pamiętali o tych, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość

IS_077

11 listopada 2014 roku w Kawnicach uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości, podczas którego uczczono pamięć tych wszystkich, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Gospodarzem obchodów był Burmistrz Goliny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach mszę świętą w intencji Narodu odprawił ks. proboszcz Piotr Ziółkowski. Po niej nastąpił przemarsz Orkiestry Dętej OSP Kawnice pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego, pocztów sztandarowych jednostek OSP, strażaków oraz gości pod pomnik ,,ku czci poległych i zasłużonych Ziemi Kawnickiej”. Po odegraniu ,,Roty” został odczytany Apel Poległych. Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem przez delegację, którą tworzyli: dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach Halina Warzychowska, sołtys Sołectwa Kawnice Jerzy Modelski, przedstawiciel Zarządu OSP Kawnice – druh Wiesław Podlesiński. Kwiaty złożyła także radna powiatu konińskiego Andżelika Chojnacka.

Potem został odczytany list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, skierowany do organizatorów i uczestników akcji zasadzenia Dębu Wolności przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawnicach. Dąb ten zasadzili: burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach – druh Mariusz Majewski, proboszcz Parafii Kawnice – ks. Piotr Ziółkowski. Drzewko został podlany przez trójkę najmłodszych przedstawicieli społeczności kawnickiej. Na zakończenie obchodów przy pomniku orkiestra odegrała pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego ,,My, Pierwsza Brygada”.

Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych jednostek OSP uczestnicy obchodów udali się do remizy OSP Kawnice na Wieczornicę, spektakl przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kawnicach, obrazujący dzieje Ojczyzny na przełomie wieków, od utraty niepodległości po jej odzyskanie. Występ został przyjęty owacjami na stojąco.

APEL POLEGŁYCH

Mieszkańcy Kawnic! Samorządowcy! Młodzieży! Strażacy!

11 listopada to dzień Święta Narodowego, dzień radości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny, to dzień w którym Naród powstał z kolan, to dzień powrotu nadziei Polaków. Na ten dzień czekały pokolenia. Na ten dzień czekali nasi pradziadowie nieustannie, ze łzami w oczach, modląc się do Boga „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie“. To co wydawało się niemożliwe – stało się. Przyszła nagle. Pełna nadziei. Pełna wiary. Wolna. Niepodległa POLSKA!

Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy…
My, Strażacy, także zapaliliśmy znicze na grobach naszych zmarłych druhów, których już nie ma wśród nas. Pamiętamy i nigdy o was nie zapomnimy, bo – jak powiedział Józef Piłsudzki – ,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Dlatego stajemy w dzisiejsze Święto Niepodległości do uroczystego Apelu Pamięci, aby oddać hołd znanemu i bezimiennemu Żołnierzowi Polskiemu broniącemu granic i walczącemu o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej. Chylimy dzisiaj także czoła przed wszystkimi zasłużonymi dla naszej małej ojczyzny – Kawnic.

Po każdym wezwaniu „Stańcie do apelu” wszyscy razem powtarzamy głośno i wyraźnie „Chwała bohaterom”

Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione pamięcią i wdzięcznością dla Tych, którzy spełniając swój wielki oraz święty obowiązek wobec Ojczyzny złożyli na jej ołtarzu najświętszy dar – własną krew i życie.

Do Was wołam!

Wojowie i rycerze Piastów spod Cedyni i Płowców;

Rycerze grunwaldzkiej viktorii;

Husarze spod Kircholmu i Chocimia, salwatorzy Europy spod Wiednia;

Mężni obrońcy Ojczyzny spod Zielenic i Dubienki;

Legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego przelewający krew na polach Europy „za wolność waszą i naszą”;

Legioniści marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierze Błękitnej Armii i Korpusów Polskich w Rosji wykuwający „drogę do niepodległej Polski”

Waleczni twórcy wiekopomnego zwycięstwa z 1920 roku;

Synowie Pułków, kadeci, harcerze i młodzieży akademicka;

Bohaterscy żołnierze września 1939 roku i wszystkich frontów II wojny światowej.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Do Was wołam bracia marynarze i rycerze przestworzy!

Wy, którzy w bitwach i w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i szachownicy.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Do Was wołam!

Żołnierze powstańczych zrywów, dzięki którym świadomość niepodległej Ojczyzny przetrwała czasy zniewolenia;

Żołnierze powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego;

Powstańcy wielkopolscy i śląscy;

Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i powstania warszawskiego oraz żołnierze polskich oddziałów partyzanckich z okresu II wojny światowej;

Żołnierze polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam wszystkich żołnierzy!

Wy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełniliście służbę w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych w różnych regionach świata i oddaliście swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Rodacy!

Niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły Żołnierzy Rzeczypospolitej oraz Pomniki postawione ku ich czci będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości, a oddana im przez nas cześć będzie pokłonem Naszej Ojczyźnie.

Cześć ich pamięci!