KONIN. Dziennikarski gnom z garbem przeszłości – Stanisław Piguła był kontaktem operacyjnym ,,Piechur”

Dziennikarski gnom Stanisław Piguła, kierujący tygodnikiem ,,Przegląd Koniński”, w 1986 roku został zarejestrowany jako kontakt operacyjny ,,Piechur”. Informację tę podano w książce ,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)”. Wydał ją Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej czytamy, że kontakt operacyjny to jedna z kategorii tajnej i świadomej współpracy o uproszczonych procedurach związanych z pozyskaniem i prowadzeniem „źródła” (w latach 70. i 80. często stosowana wobec członków PZPR). Piguła wcześnie zapisał się do PZPR. Był nawet najważniejszą postacią dziennikarskiej grupy towarzyszy w Koninie.

W sprawie ,,Piechura” w Koninie panuje zmowa milczenia, wynikająca z różnorodnych powiązań, które są jednym z kluczy do zrozumienia sytuacji w mieście. Konińska Gazeta Internetowa przygotowuje na ten temat artykuł.