WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. RYCHWAŁ. Bełkot Stefana Dziamary i apel o społeczeństwo obywatelskie

IS_223

14 listopada w Rychwale odbyło się ostatnie spotkanie wyborcze z kandydatami na burmistrza gminy i miasta Rychwał oraz z kandydatami do Rady Miejskiej, Rady Powiatu Konińskiego oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wyjątkowo bełkotliwe wystąpienie miał obecny burmistrz Stefan Dziamara, który ponowanie ubiega się o tę funkcję. Wymienił trochę ,,sukcesów”. Za to ani słowem nie odniósł się do faktu, że gmina Rychwał ma jeden z najwyższych w Wielkopolsce wskaźników zadłużenia. Udział zobowiązań ogółem w dochodach wykonanych ogółem wynosi aż 53,50 proc. Na gminie Rychwał ciążą kredyty i pożyczki w wysokości 14 147 000 zł (dane na koniec 2013 roku według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu). W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to kwotę trochę ponad 1677 zł, a czteroosobową rodzinę – 6710 zł. Dziamara dodał przy tym, że ,,ciężko” pracował na te ,,sukcesy”. Ale jakoś nie dodał, że za tę ,,ciężką” pracę dostał na przykład w roku 2013 wynagrodzenie w wysokości 156 765,25 zł (dodatkowo pobrał emeryturę w wysokości 45 408,51 zł).

Zobacz fragmenty oświadczenia majątkowego za 2013 rok:

Były burmistrz Jan Bartczak przypomniał osiągnięcia z okresu, gdy to on kierował gminą, Podkreślił, że jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gminy i powrót do jej rozwoju. Podkreślił też, że za kadencji Stefana Dziamary społeczeństwo podzielono na lepszych i gorszych.

Kolejny kandydat na burmistrza Ireneusz Stachurski zapewnił, że będzie konsultował z mieszkańcami decyzje dotyczące dużych inwestycji. Zwrócił uwagę na konieczność doprowadzenia do dialogu społecznego oraz przywrócenia służebnej roli administracji. Wymienił też wiele szczegółowych zadań, które chciałby zrealizować.

Czwartym kandydatem na burmistrza jest Zdzisław Jankowski. Przedstawił się, że ma ,,czysty życiorys polski”. Podkreślił, że ,,tak źle w gminie Rychwał to jeszcze nie było”.  A on chciałby to zmienić.

Przedstawili się także kandydaci na radnych, m.in. Wiesław Bednarek, kandydat do Rady Powiatu Konińskiego. Powiedział, że zawsze zabiegał o inwestycje dla swojego okręgu wyborczego (Rychwał, Grodziec, Rzgów).  I jeżeli zostanie wybrany, nadal będzie to robił.

Ireneusz Stachurski

Jan Bartczak

Kandydaci na burmistrza gminy i miasta Rychwał

Wiesław Bednarek, kandydat do Rady Powiatu Konińskiego