WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. STARE MIASTO. Kandydat na wójta: ,,Jeżeli gmina jest zadłużona, wójt powinien zarabiać mniej”

Jerzy Rzepecki, kandydat na wójta gminy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ma prosty sposób na zadłużanie się gmin – wprowadzić zasadę, że w gminach nadmiernie zadłużonych powinno się obcinać wynagrodzenie wójta. Taka instrument na pewno mobilizowałby do prowadzenia takej gospodarki finansowej, która przeciwdziałałaby zaciąganiu kredytów i pożyczek. ,,Wójt jest jak menadżer. Jeżeli gmina ma nadmierne zadłużenie, nie można takiego wójta nagradzać wysokim wynagrodzeniem” – ocenił. Swoją opinię wyraził także na zebraniu wiejskim w Liścu Wielkim, 12 listopada. Zadłużenie gminy Stare Miasto według sprawozdana o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzien 30 czerwca 2014 roku wynosiło 18 629 874 zł (źródło: uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Gminy Stare Miasto). ,,Tymczasem wójt zarabia, licząc z ryczałtem na samochód, niewiele mniej od prezydenta Konina. Tak nie powinno być” – podkreślił Jerzy Rzepecki.