WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. 16 listopada

Już jutro, czyli w niedzielę – 16 listopada – odbędą się kolejne wybory do samorządu terytorialnego. W gminach regionu konińskiego – oprócz Konina – wyborca otrzyma 4 karty wyborcze: w wyborach do rady gminy, na burmistrza (wójta), do Rady Powiatu Konińskiego i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W przypadku Konina będą to 3 karty wyborcze: do Rady Miasta (Konin jest jednocześnie gminą i powiatem, tak więc Rada Miasta wykonuje funkcje rady gminy i rady powiatu), na prezydenta miasta i do Sejmiku. Na każdej karcie należy postawić jeden znak ,,x”, przy nazwisku tego kandydata, którego popieramy.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Należy pamiętać o tym, że koniecznym warunkiem otrzymania kart wyborczych jest okazanie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem (na przykład paszportu czy prawa jazdy).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA