WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. WIERZBINEK. Podziękowania od wójta Pawła Szczepankiewicza

Serdecznie dziękuję za udział w wyborach samorządowych 16 listopada oraz poparcie mojej kandydatury na Wójta Gminy Wierzbinek w kadencji 2014 – 2018. To wielkie zobowiązanie i motywacja do dalszej pracy na rzecz wspólnoty lokalnej.

Jednocześnie gratuluję nowo wybranym Radnym Rady Gminy w Wierzbinku. I życzę sukcesów w działalności samorządowej.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wierzbinek
Paweł Szczepankiewicz