GOLINA. Honorowi Obywatele Goliny

Rada Miejska w Golinie pierwsze tytuły ,,Honorowy Obywatel Goliny” nadała Stanisławowi Sparażyńskiemu, aktorowi teatralnemu i filmowemu (na zdjęciu: z lewej), oraz prof. Januszowi Gadzinowskiemu, lekarzowi neonatologowi.