POWIAT KONIŃSKI. Stanisław Bielik starostą konińskim, Władysław Kocaj – wicestarostą konińskim, Janusz Stankiewicz – przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego

1

Stanisław Bielik, szef powiatowych struktur PSL, został ponownie starostą konińskim. Głosowało na niego 17 radnych, co pokazuje, że oficjalną koalicję PSL-Nowoczesny Powiat-SLD popiera także Platforma Obywatelska. Stanowisko wicestarosty konińskiego objął Władysław Kocaj z PSL. Do Zarządu Powiatu weszli ponadto: Halina Lenartowicz i Zenon Paszek z PSL oraz Marek Górczak z Nowoczesnego Powiatu.
Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego został Janusz Stankiewicz z SLD, a wiceprzewodniczącymi – Wiesław Bednarek z PSL i Andrzej Perkowski z Nowoczesnego Powiatu.