STARE MIASTO. Halina Turajska przewodniczącą Rady Gminy

2

Na pierwszej sesji Rady Gminy Stare Miasto VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył również wybrany na wójta gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki. Nowa Rada Gminy wybrała swoje kierownictwo. Przewodniczącą RG została Halina Turajska, pierwszym wiceprzewodniczącym Lesław Wejman, a drugim wiceprzewodniczącym Mirosław Stasiak.