KAZIMIERZ BISKUPI. Wójt Jan Sikorski: ,,Chcę, aby gmina rzeczywiście była w XXI wieku”

Jan Sikorski

Jan Sikorski, zwycięzca wyborów samorządowych, po złożeniu ślubowania na sesji Rady Gminy w dniu 5 grudnia został formalnie wójtem gminy Kazimierz Biskupi. Nowy wójt jest nauczycielem Gimnazjum z 30-letnim stażem. Ma też 12-letnie doświadczenie samorządowe, bowiem od 2002 roku zasiadał w Radzie Gminy.

Na sesji Jan Sikorski wygłosił orędzie do mieszkańców. Oto jego pełna treść:

SZANOWNI RADNI I WSZYSCY OBECNI

WOLĄ WYBORCÓW Gminy Kazimierz Biskupi zostałem wybrany na stanowisko wójta. Wielka to odpowiedzialność i olbrzymie wyzwanie dla mnie, z czego zdaję sobie sprawę. Dziękuję wszystkim wyborcom naszej gminy, tym, którzy oddali na mnie głos i tym, którzy wspierali mnie w inny sposób, byli ze mną i identyfikowali się z moimi poglądami. Drodzy zebrani, chciałbym podziękować także tym, którzy nie głosowali na mnie. Dziękuję mianowicie za uświadomienie mi, a właściwie przypomnienie faktu, że moje poglądy, choć bliskie większości to jednak nie były i nie będą jedynymi. Uważam to za cenne doświadczenie, ponieważ chcę rozumieć wszystkich mieszkańców naszej gminy i z wszystkimi tworzyć nową rzeczywistość, naszej MAŁEJ OJCZYZNY.

DROGA RADO, SZANOWNI ZEBRANI

Jako obywatel i mieszkaniec tej miejscowości chcę, aby Gmina Kazimierz Biskupi rzeczywiście była w XXI wieku, chcę by zarządzano nią w sposób nowoczesny, z nowym spojrzeniem, sprawnie, uczciwie, wykorzystując w jak największym zakresie jej potencjał ludzki, ekonomiczny i walory krajobrazowe. Tego samego pragnę, jako wójt i przyrzekam, że uczynię wszystko, co będę mógł, by te zamierzenia zrealizować. Jako doświadczony samorządowiec zdaję sobie sprawę, że bez skutecznego i sprawnego współdziałania z Radą bardzo trudno będzie osiągnąć dobre wyniki oraz cele satysfakcjonujące nasze lokalne społeczeństwo. Zwracam się zatem do wysokiej Rady z prośbą, ale też deklaracją ze swej strony. Proszę radnych o zaufanie w stosunku do moich przedsięwzięć, proszę o szczerość i otwartość poczynań, wolę współpracy w imię wyższych wartości – dobra naszych społeczności, wolę współpracy w imię dobra wspólnego. Ze swej strony pragnę zadeklarować dołożenie wszelkich starań by moja współpraca z wysoką radą przebiegała w atmosferze poszanowania odmienności poglądów, poszanowania prawdy i uczciwości, odpowiedzialności za zobowiązania oraz działania.

Będę starał się pracować z nową radą najlepiej jak potrafię, zgodnie z własnym sumieniem, zachowując zasady praworządności i sprawiedliwości, wykorzystując jednocześnie doświadczenie samorządowe, jakie zdobyłem w czasie sprawowania mandatu radnego.

Dobro społeczności lokalnych jest dla mnie i wierzę, że dla państwa priorytetem przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju całej gminy. Wierzę, że nasze współdziałanie da wymierne rezultaty. Panie i panowie pomóżcie, bo czas na DOBRE ZMIANY ucieka.