KONIN. Prezydent Józef Nowicki: ,,Tak mi dopomóż Bóg”

Na sesji Rady Miasta po ślubowaniu prezydent elekt Józef Nowicki dodał słowa ,,Tak mi dopomóż Bóg”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że najbardziej oczekiwane są w mieście nowe trwałe miejsca pracy. W tym kontekście za kluczowe uznał uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koninie-Międzylesiu oraz zagospodarowanie wyspy Pociejewo, w związku z występowaniem tu wód geotermalnych. Wymienił także utworzenie parku technologiczno-przemysłowego wraz z inkubatorem przedsiębiorczości. Do kwestii socjalnych odnosiły się słowa, że chce być blisko mieszkańców, którzy wymagają opieki i wsparcia.