KONIN. W kadencji 2014 – 2018 koalicja SLD – PO. Aby miasto rosło w siłę, a mieszkańcy żyli dostatniej

Koninem przez cztery lata będzie rządziła koalicja SLD – PO. Zgodnie z umową koalicyjną prezydent Konina oraz Kluby Radnych PO i SLD zobowiązały się ,,wspólnie dążyć do harmonijnego i efektywnego działania na rzecz miasta Konina i jego mieszkańców oraz działać i pracować wspólnie w kierunku rozwoju Konina oraz zaspakajania potrzeb jego mieszkańców”. Niestety, oprócz sloganów umowa nie zawiera choćby jednego konkretu programowego. W tej sytuacji humorystycznie zabrzmiały słowa posła Tomasza Nowaka z PO, że nie zwyciężyły partykularne interesy. Poseł stwierdził nawet, że wystąpiła ,,zbieżność programowa”.