STARE MIASTO (LISIEC WIELKI). Każdy ma swoje miejsce przy wigilijnym stole

Wigilia - Stare Miasto

Blisko 100 osób uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście oraz dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia. Zorganizował je GOPS, 19 grudnia w Zespole Szkół w Liścu Wielkim zaraz po mszy w tamtejszym kościele parafialnym. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie miejscowego Zespołu Szkół, wykonując tradycyjne polskie kolędy i przekazując życzenia świąteczne. Nie zabrakło także życzeń od władz samorządowych, łamania się opłatkiem oraz wieczerzy wigilijnej.