STARE MIASTO. Park Jurajski w Żychlinie

6

Na placu zabaw w Żychlinie pojawiły się następne atrakcje dla młodszych i nieco starszych mieszkańców. Pod koniec ubiegłego roku zainstalowano tam kolejne urządzenia, które urozmaicą wypoczynek i czas wolny na świeżym powietrzu. Najciekawszą atrakcją wydaje się być pełnowymiarowy model głowy tyranozaura. Naukowcy szacują, że zwierzę to żyło na naszej planecie około 65 mln lat temu i osiągało nawet do 13 m długości i 4 m wysokości.

Model umiejscowiony w Żychlinie pozwala uzmysłowić sobie realne rozmiary tego prehistorycznego drapieżnika. Do głowy dinozaura można nawet wejść oraz zrobić sobie pamiątkową fotografię. W Żychlinie są jeszcze 4 inne modele prehistorycznych zwierząt. Jest to nie tylko świetna atrakcja dla najmłodszych, ale również ciekawa i praktyczna lekcja historii.

Obok modelu głowy dinozaura zainstalowano również drewnianą altanę, betonowy stół do tenisa, a także ławki i kosze na śmieci. Powyższe doposażenie placu zabaw udało się zrealizować dzięki wsparciu pozyskanemu z funduszy unijnych. Dofinansowanie wyniosło ponad 23 tys. zł.

(źródło: Urząd Gminy w Starym Mieście)