WILCZYN. Prawdziwe pany mają many

Tyle zarabia wójt Wilczyna Grzegorz Skowroński:

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA