WILCZYN. Prawdziwe pany mają many

Tyle zarabia wójt Wilczyna Grzegorz Skowroński: