KAZIMIERZ BISKUPI. Burza mózgów. Czekają na pomysły na kulturę

Jeżeli mieszkasz w gminie Kazimierz Biskupi i chcesz mieć wpływ na jej kulturę, jeżeli masz ciekawy pomysł, jak wzbogacić ofertę kulturalną gminy – przyjdź i podziel się pomysłem. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, jako jeden z nielicznych, bierze udział w zadaniu realizowanym ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DK + Inicjatywy lokalne. Zadanie będzie polegało na wyłonieniu, w wyniku diagnozy, najciekawszych oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, czyli pomysłów mieszkańców. Koncerty, warsztaty, ciekawe inicjatywy kulturalne – możliwości jest wiele. Najlepsze inicjatywy zostaną zrealizowane ze środków przeznaczonych na zadanie. Spotkania dotyczące projektu i możliwościach realizacji pomysłów odbędą się 11 marca i 18 marca o godz. 17. 00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Organizatorzy zapraszają wszystkich, w każdym wieku, grupy formalne i nieformalne, stowarzyszenia i fundacje.