SOMPOLNO. Odwołano ministra finansów

Anna Kwiatkowska, skarbnik gminy Sompolno od 23 września 2003 roku została odwołana ze stanowiska. Na sesji Rady Miejskiej, 6 marca, uchwałę w tej sprawie poparło 9 radnych, 4 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Oficjalnie nie przedstawiono w stosunku do Anny Kwiatkowskiej zarzutów. Natomiast burmistrz Sompolna Roman Bednarek powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej, że dotychczasowa skarbnik nie mieściła się we wdrażanej przez niego nowej koncepcji zarządzania gminą, także zarządzania finansowego. Nowym skarbnikiem gminy Sompolno została Magdalena Podlasińska, doświadczony pracownik samorządowy z Urzędu Miejskiego w Sompolnie. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie.

Zrzut ekranowy z Biuletynu Informacji Publicznej w Sompolnie z 7 marca 2015 roku. To już historyczny zapis.