KAWĘCZYN (KOWALE PAŃSKIE). Forum Rolnicze Powiatu Tureckiego

IS_2383

O problemach i szansach polskiego rolnictwa dyskutowano na Forum Rolniczym Powiatu Tureckiego, które odbyło się 31 marca w sali OSP w Tokarach Pańskich. Zapraszali na nie: przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku Marek Pańczyk oraz wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak. Na spotkaniu omówiono m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2014 i sytuację na rynkach rolnych, w tym sytuację na rynku mleka po uwolnieniu kwot mlecznych. Wśród zgromadzonych byli: poseł Piotr Walkowski, prezes WIR; senator Ireneusz Niewiarowski; samorządowcy; przedstawiciele instytucji oraz organizacji działających na rzecz rolnictwa; rolnicy.