SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. ,,Tak” dla partnerstwa

4

Członkowie zespołu biorącego udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie działania Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” (gminy: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków) 20 i 23 marca brali udział w dwudniowym szkoleniu „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą”. Odbyło się ono w ramach Działania 431 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Szkolenia w Restauracji ,,Staromiejska” w Starym Mieście prowadził Grzegorz Cetner.

Zarząd, rada, komisja rewizyjna, pracownicy oraz zaproszeni goście zostali poinformowani o unijnych regulacjach prawnych związanych z zasadą partnerstwa, rodzajach i modelach partnerstwa, etapach i fazach jego budowania. Szeroko omówione zostały zasady zarządzania partnerstwem oraz jego struktura. Na koniec dwudniowego spotkania poruszono temat przyszłości Lokalnej Grupy Działania jako silnego i aktywnego partnerstwa działającego także w okresie przejściowym.