KONIN. Czy bardzo gorąca woda ożywi gospodarczo miasto?

2

Zakończyły się prace związane z wykonaniem odwiertu wód geotermalnych na terenie Konina (na wyspie Pociejewo). Jak poinformował Józef Mil, prezes firmy G-Drilling , która była wykonawcą tego zadania, parametry cieplne wody są rekordowe, bowiem ma ona ok. 94 stopni Celsjusza. Obecnie najważniejszym zadaniem jest przygotowanie właściwej koncepcji gospodarczej, tak, aby użytkowanie wód było opłacalne finansowo. W pierwszej kolejności muszą być zbadanie możliwości energetycznego wykorzystania ciepła z wnętrza ziemi. Szansą jest także wykorzystanie wód geotermalnych w celach leczniczych i rehabilitacyjnych. Całe zadanie jest niezwykle kapitałochłonne, o czym świadczy fakt, że samo tylko wykonanie odwiertu kosztowało …15 mln zł. Jak podkreślił prezydent Konina Józef Nowicki na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych, wody geotermalne na terenie Konina to możliwość stworzenia ,,nowego ustroju gospodarczego”.