WIERZBINEK (ZAKRZEWEK, SADLNO). Dzień Ziemi i wyjątkowi mieszkańcy gminy

10

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku 20 kwietnia zorganizowano uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi oraz przybliżono biogramy dwóch zasłużonych dla Małej Ojczyzny absolwentów tej placówki: st. szer. Stanisława Sztuby i prof. dr. hab. Kazimierza Nowosielskiego. Biogramy opracowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie w ramach realizowanego projektu „e-Szkoła Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Pozytywnie zaowocowała przy tym współpraca między placówkami oświatowymi w Sadlnie i Zakrzewku.

W uroczystości brali udział szczególni goście: sam Kazimierz Nowosielski, członkowie rodziny nieżyjącego Stanisława Sztuby – członka 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej”, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka, kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych Jacek Musiał, dyrektorzy szkół z terenu gminy Wierzbinek, Krzysztof Żabierek oraz nauczyciele i uczniowie obu szkół.

Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją przygotowaną przez dzieci z Zakrzewka, uświadamiającą wszystkim, jak kruchy jest ekosystem naszej planety i jak ważne jest dbanie o najbliższe nam otoczenie. Następnie zebrani mogli się wsłuchać w wiersze autorstwa Kazimierza Nowosielskiego recytowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sadlnie. Dzieci z obu szkół odczytały również opracowane biogramy. Przedsięwzięcie uświetnił występ wokalny uczniów chóru szkolnego z Sadlna.

W trakcie spotkania Kazimierz Nowosielski podzielił się z publicznością wzruszającymi wspomnieniami i refleksjami. Przekazał również na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Mariusza Kubiaka cenne egzemplarze książek autorstwa Marii Konopnickiej oraz swoje publikacje.

Na zakończenie Agnieszka Woźniak w imieniu dzieci uczestniczących w projekcie ”e-Szkoła Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” przekazała podziękowania bohaterom biogramów i ich rodzinom, dzięki którym można było poznać historię dwóch wyjątkowych mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Wierzbinek.

Agnieszka Woźniak, Aneta Tokarska