GOLINA. Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej z prof. Jerzym Bralczykiem