KONIN. Szkolenie dla kierowników i wychowawców świetlic

Przez cztery majowe dni w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich specjaliści z Centrum Edukacji i Profilaktyki sp. z o.o. z Bielska Białej prowadzili szkolenie dla kierowników i wychowawców 14 świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. Dotyczyło ono realizacji rekomendowanego Programu Profilaktyczno–Wychowawczego „Epsilon”. Realizację zadania współfinansował Urząd Marszałkowski w Poznaniu – Departament Zdrowia.