WIERZBINEK. Szkoła muzyczna w zabytkowym pałacyku

W gminie Wierzbinek nie brakuje osób uzdolnionych muzycznie, o czym można przekonać się na różnych prezentacjach artystycznych. Lokalny samorząd stworzył im możliwości rozwoju, dzięki utworzeniu w Wierzbinku filii szkoły muzycznej I stopnia, która funkcjonuje w Radziejowie. Jej siedzibą będzie zabytkowy pałacyk, naprzeciwko Urzędu Gminy. Reguluje to porozumienie o współpracy w sprawie utworzenia filii szkoły muzycznej pomiędzy powiatem radziejowskim a gminą Wierzbinek, podpisane przez starostę Jarosława Kołtuniaka i wójta Pawła Szczepankiewicza. W spotkaniu w Urzędzie Gminy w Wierzbinku uczestniczyli także: Jacek Kalocińki – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek, oraz Lilla Filutowska – dyrektor Szkoły Muzycznej w Radziejowie.