KAWĘCZYN. 25 lat samorządu gminnego

IS_200

6 czerwca uroczystą sesję Rady Gminy Kawęczyn, połączoną z jubileuszem 25-lecia samorządu terytorialnego, poprzedziło podpisanie, poświęcenie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowo powstającą część budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie. Inwestycja ma być zakończona do końca sierpnia 2017 roku. Na sesji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych osób, które były zaangażowane w rozwój samorządu. Okolicznościowe przemówienie przybliżające historię samorządu w gminie Kawęczyn wygłosił wójt Jan Nowak. Jest on jednym z trzech wójtów w subregionie konińskim, który może pochwalić się 25-letnim stażem na tym stanowisku. Podkreślił, że lokalny samorząd, mimo skromnych środków finansowych w budżecie gminy, odniósł wiele sukcesów, co jest zasługą wspólnej pracy, wykorzystania możliwości mieszkańców oraz wzajemnego szacunku i zgody.

Na następnej stronie galeria fotograficzna, która powstała dzięki Urzędowi Gminy w Kawęczynie.

Małgorzata Krawczyk, nauczycielka historii ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych w swoim referacie szczegółowo omówiła dzieje kawęczyńskiej samorządności gminnej.

Na sesji przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler, wójt Jan Nowak oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy – Grzegorz Dzikowski i Sylwester Kasprzak – wręczyli honorowe obywatelstwo gminy Kawęczyn senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy. Liczna grupa osób, w tym m.in. byli i obecni radni, byli i obecni sołtysi, byli i obecni pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Kawęczyn, przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą, otrzymała okolicznościowe podziękowania za współpracę.

W części artystycznej wystąpiły: Julia Kolasińska i Zuzanna Raźniak. Na koniec serwowano jubileuszowy tort.