OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM. 6 września wypowiemy się w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych

Działając na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego zapraszamy zainteresowanych ideą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów) do udziału w pracach nad przygotowaniami do ogólnokrajowego referendum wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku. Głównymi celami Komitetu do Spraw Referendum Ogólnokrajowego będą: prowadzenie kampanii referendalnej oraz wszechstronne propagowanie idei jednomandatowych okręgów wyborczych oraz monitorowanie prawidłowości referendum.

Komitet jest oddolną inicjatywą, do której zapraszamy tych wszystkich, którym w polityce polskiej tak bardzo brakuje uczciwości i patriotyzmu i którym na sercu leży dobro Ojczyzny. Każdy z nas może doprowadzić do pozytywnych zmian.

Serdecznie zapraszamy.

Organizator: Urszula Rewers-Łechtańska
tel. 725 667 804 , e-mail: rewersula@op.pl