STARE MIASTO. Stowarzyszenie A2 Wielkopolska promuje tereny inwestycyjne

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska już od 8 lat integruje gminy zlokalizowane przy autostradzie w celu wspólnej promocji gospodarczej. Obecnie w stowarzyszeniu jest 19 jednostek samorządu.

Członkowie stowarzyszenia zebrali się 12 czerwca na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym w Starym Mieście. Zarządowi udzielono absolutorium oraz głosowano nad wyborem władz. Wybory nie przyniosły jednak dużych zmian. Prezesem ponownie wybrano Ryszarda Nawrockiego – wójta gminy Stare Miasto. Nie zmienił się również skład zarządu. Swój skład zmieniła komisja rewizyjna, której przewodniczy Mirosław Durczyński – burmistrz miasta Golina. W skład komisji weszli także Grzegorz Matuszak – wójt gminy Rzgów oraz Waldemar Grzegorek – wicestarosta wrzesiński ( z poprzedniej kadencji).

Stowarzyszenie oceniło swoją pracę w minionym okresie. – Omawiano liczne udziały w gospodarczych targach zagranicznych, na przykład w Cannes oraz Monachium, a także w innych gospodarczych wydarzeniach krajowych. Wymienić tu można m.in. Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej czy udział w Forum Regionów w Krynicy. Podejmowano również liczne stanowiska i organizowano konferencje o tematyce gospodarczej. Wszystkie te działania wpłynęły pośrednio na promocję gospodarczą samorządów i pozwoliły zwiększyć promocję terenów inwestycyjnych. – poinformował Karol Małolepszy, referent ds. promocji w Urzędzie Gminy Stare Miasto.

Promocja gospodarcza wymaga wspólnych działań z odpowiednimi instytucjami. – Dyskutowano nad bardziej ścisłą współpracą z wieloma partnerami, którzy mogą pomóc w promocji terenów inwestycyjnych. Mowa tutaj o Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Centrum Obsługi Inwestorów przy Urzędzie Marszałkowskim. Od tych podmiotów otrzymujemy liczne zapytania inwestycyjne skierowane od większych firm planujących inwestycje w Wielkopolsce – dodał Karol Małolepszy.

Wśród najbliższych planów stowarzyszenia jest organizacja 3 lipca konferencji dotyczącej promocji gospodarczej dla gmin regionu słupeckiego.

(nadesłał: Urząd Gminy w Starym Mieście)