GOLINA. Podziękowania za rozwiązywanie problemów społecznych

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie podziękowało burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu za wieloletnią współpracę na rzecz promowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw i przekonań wśród dzieci, młodzieży i dorosłego społeczeństwa oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Podziękowania na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Golinie wręczyła prezes TIO Anna Lewandowska. Drugą wyróżnioną osobą był Tomasz Majewski, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie. Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich przyznał mu Medal Jakuba Szymkiewicza ,,za wieloletnie osobiste zaangażowanie w realizację programów profilaktycznych, rozwiązujących lokalne problemy uzależnień”.