KONIN. Dla sprawców przemocy w rodzinie

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie rozpoczęło realizację programu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jest on skierowany do osób, które w związku z agresywnymi zachowaniami mają problemy prawne, rodzinne, osobiste. Celem zajęć jest m.in. zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy; zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez agresji. Przewidziano nieodpłatne grupowe i indywidualne formy spotkań.

Zajęcia są realizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą ,,Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w ramach umowy z miastem Konin, i są współfinansowane ze środków pozyskanych od Wojewody Wielkopolskiego. Program realizowany jest od czerwca do końca grudnia 2015 roku. Zajęcia odbywają się w każdą środę, w godz. 15.30 – 17.30 w Koninie przy ul. PCK 13, w Centrum Interwencji Kryzysowej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie TIO w Koninie , ul. PCK 13 – tel.: 63 240 61 93.

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocy.