DO REDAKCJI. Porozumienie Ruchów Obywatelskich

Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić do współpracy przy konsultacji nowej partii – PRO Porozumienie Ruchów Obywatelskich. Naszym celem jest głęboka reforma Państwa, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Załączam szkic naszego programu z prośbą o opinię Państwa czytelników. Czy byłoby możliwe napisanie artykułu o naszej partii z zaproszeniem środowiska przedsiębiorców do dyskusji nad tym, jak powinien wyglądać idealny model edukacji, podatkowy i relacji Państwo – Przedsiębiorca, podatki, wymiar sprawiedliwości, etc… w Polsce? Naszym celem jest stworzenie optymalnego, jak najbardziej realnego, opartego na doświadczeniach innych systemów z innych krajów.

Z góry dziękuję za opinię i ewentualnie publikację tego listu i naszego programu z zaproszeniem do dyskusji,

z poważaniem,
Tomasz Sadlik
prezes

Tomasz SADLIK – pisarz; tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, katalońskiego, francuskiego i angielskiego; inicjator akcji obrony praw osób posiadających kredyty walutowe; założyciel stowarzyszenia Pro Futuris, występującego w imieniu 700 tysięcy Polaków zadłużonych we frankach.
(za serwisem: w gospodarce.pl)

Manifest Programowy Porozumienia Ruchów Obywatelskich PRO