POLITYKA. Od 6 sierpnia prezydentem Polski Andrzej Duda

Andrzej Duda formalnie objął urząd Prezydenta RP. Złożył bowiem przed Zgromadzeniem Narodowym uroczystą przysięgę: ,,Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę zakończył słowami: ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

Warto przypomnieć, że w Wielkopolsce Andrzej Duda w drugiej turze wyborów najwyższe poparcie uzyskał w powiecie konińskim – 64,05 proc., tureckim – 62,63 proc. i kolskim – 61,25 proc.
Zdjęcie: www.prezydent.pl. Fot. Wojciech Grzedzinski